Dzień otwarty 18.06.2020 godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych kształceniem w zawodach:
– technik teleinformatyk
– technik elektryk
oraz wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali o swojej dalszej ścieżce edukacyjnej na Dzień otwarty online, który odbędzie się 18.06.2020 godz. 17.00 na platformie Cisco Webex


Link do spotkania https://meetingsemea21.webex.com/meetingsemea21/j.php?MTID=m994ac8195526140c828b6dfbcb1a8197

W programie:
1. Prezentacja szkoły.
2. Prezentacja kierunków kształcenia.
3. Informacje o procesie rekrutacji.

Dzień otwarty online – 03.06 godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych kształceniem w zawodach technik teleinformatyk i technik elektryk oraz wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali o swojej dalszej ścieżce edukacyjnej na dzień otwarty online, który odbędzie się 3.06.2020 godz. 17.00 na platformie Cisco Webex. Link do spotkania: https://meetingsemea21.webex.com/meetingsemea21/j.php?MTID=m34ce5956359d33ddf62b7281ee8192da Do spotkania będą mogły dołączyć jedynie osoby, które zalogują się na nim podając swoje imię i nazwisko.

BIBLIOTEKA

Szanowni uczniowie zwrot książek do biblioteki odbędzie się według harmonogramu:

1.06.2020 godz. 8.00 – 11.00         13 .00 – 14.00 1a
2.06.2020 godz. 8.00 – 14.00 1e
3.06.2020 godz. 8.40 – 14.00 1a5
4.06.2020 godz. 8.00 – 14.00 1e5
5.06.2020 godz. 8.00 – 14.00 2a, 2e

Uczniowie klasy 3ae – oddają książki w trakcie konsultacji

W tych dniach można również opróżnić szafki szkolne z pozostawionych rzeczy.

Uczniowie będą mogli także oddać książki w dniu odbioru świadectw ukończenia szkoły.

Procedura odbioru świadectw zostanie podana w późniejszym terminie.