Rekrutacja

Rok szkolny  2022/2023

TRWA NABÓR NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY ELE.02

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

  

Data rozpoczęcia kursu: wrzesień 2022

Czas trwania : 3 semestry

Data zakończenia: grudzień 2023

Forma kształcenia:  zaoczny (kurs odbywa się stacjonarnie we wskazane soboty i niedziele)

Wymagane dokumenty

 

  1. Podanie wzór PDF / WORD
  2. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu elektryk wydane przez lekarza medycyny pracy.(skierowanie wydane przez szkołę)

 

Kontakt:

tel: 22 844 4767

mail: sekretariat@zs28.waw.pl (z dopiskiem w tytule kkz)

 

 

 

 

 

Skip to content