Terminy Wywiadówek

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

7.09.2022  godz. 17.00 – rodzice uczniów klas I

                      godz. 18.00 – rodzice klas II-IV

19.10.2022 godz. 18.00

23.11.2022 godz. 18.00 – proponowane oceny śródroczne w klasach 4a,4e

21.12.2022 godz. 18.00 – klasyfikacja śródroczna klas 4a, 4e, proponowane oceny w klasach 1-3, 4a5, 4e5

18.01.2022 godz. 18.00 – klasyfikacja śródroczna klas 1-3 oraz 4a5, 4e5

22.03.2023 – zebranie z rodzicami, proponowane oceny końcowe w klasach 4a, 4e

19.04.2023 – klasyfikacja,  oceny końcowe w klasach 4a, 4e, , proponowane oceny końcowe w klasach 4a5, 4e5

24.05.2023 – proponowane oceny końcowe w klasach 1-3,

Skip to content