Terminy Wywiadówek

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

6.09.2023

Zebranie rozpoczynające rok szkolny

Klasy 1 – godz. 17.00 

Klasy 2-5 – godz. 18.30 

25.10.2023 godz. 18.00

Zebranie z rodzicami

29.11.2023 godz. 18.00

Zebranie z rodzicami 

Przewidywane oceny śródroczne w klasach 5a5, 5e5, 4e,4a 

20 .12.2023 godz. 18.00

Zebranie z rodzicami 

Oceny śródroczne kl. 5a5 i 5e5, 4a, 4e , Przewidywane oceny śródroczne w klasach 1-3

10.01.2024 godz. 18.00

Zebranie z rodzicami. Oceny śródroczne w klasach 1-3

13.03.2024 godz. 18.00

Zebranie z rodzicami Przewidywane oceny końcoworoczne w klasach 5 i 4 

24.04.2024 godz. 18.00

Oceny końcoworoczne w klasach 5

15.05.2024 godz. 18.00

Zebranie z Rodzicami, przewidywane oceny końcoworoczne w klasach 1-3

Skip to content