Kalendarz

Kalendarz Roku Szkolnego

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

  1. listopada – Wszystkich Świętych
  2. listopada – dzień wolny od zajęćdydaktycznych, dyżur nauczycieli

11, 12 listopada – dzień ustawowo wolny

24 grudnia – 2 stycznia – zimowa przerwa świąteczna

10 styczeń – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, sesja zimowa, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

28 stycznia – 10lutego – ferie zimowe

18 –23 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

2 maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6-8 maja – egzaminy maturalne, dni wolne od zajęć dydaktycznych

18 czerwca – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dzień wolny od zajęć dydaktycznych