Konkurs Języka Niemieckiego

 

KONKURS

JĘZYKA

NIEMIECKIEGO

 

 KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I

Termin konkursu 31 maja 2023 r.

 

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

Cele konkursu:

 • wzbudzenie zainteresowania nauką języka niemieckiego,
 • kształcenie kompetencji językowej,
 • wykrywanie uzdolnionej młodzieży,
 • zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

 

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników:

 

kategorie gramatyczne:

 • czasowniki regularne i nieregularne,
 • czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone,
 • czasowniki modalne,
 • rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku i bierniku.

 

Literatura podstawowa i pomocnicza:

 • Podręcznik do nauki języka niemieckiego ;
 • Eugeniusz Tomiczek „Grammatik kein Problem”;
 • M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło „Der, die ,das Grammatik”;
 • M. Thurmair, G. Werner „Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami”.

 Regulamin konkursu:

 1. W konkursie może wziąć udział uczeń klasy I;
 2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 3. Kandydatów należy zgłaszać do dn. 26 maja 2023 r. poprzez dziennik elektroniczny;
 4. Konkurs odbędzie się dn. 31 maja 2023 r.;
 5. Konkurs polega na wypełnieniu testu składającego się z zagadnień  gramatycznych  (w języku niemieckim);                  
 6. Zadania w teście mogą mieć następującą formę: multiple-choice, przyporządkowania, uzupełnianie luk w zdaniach;
 7. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O KONKURSIE UDZIELA:

Monika Fertała nauczyciel języka niemieckiego

 

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie!!!

Skip to content