Certyfikaty

„Szkoła nie jest przystankiem, jest drogą, którą otwiera się na coraz nowe horyzonty”

Otrzymaliśmy certyfikaty:

  • Wars & Sawa
  • IT-Szkoła

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie uczestniczą w projekcie IT-Szkoła oraz zajęciach z programu Junior Net prowadzonych na Politechnice Warszawskiej

Skip to content