Dokumenty

ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ

  1. Procedura zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

– Rodzic lub pełnoletni uczeń składa podanie do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim. (załącznik nr 1)

– Na podstawie złożonej dokumentacji dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu z ćwiczeń. Zwolnienie następuje z dniem złożenia powyższej dokumentacji. Nie są wydawane decyzje działające wstecz. Zwolnienie z ćwiczeń nie jest jednoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku obecności na lekcji.

– W przypadku, kiedy zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pierwszej lub ostatnie lekcji rodzic może dodatkowo wypełnić część II załącznika, która uprawnia ucznia do nieobecności na zajęciach.

– Rodzic bądź pełnoletni uczeń odbiera decyzję z sekretariatu szkoły.

– W dzienniku lekcyjnym wychowawca na podstawie przedstawionej decyzji dokonuje  wpisu dotyczącego zwolnienia.

  1. Procedura zwolnienia z drugiego języka obcego.

– Rodzic lub pełnoletni uczeń składa podanie do dyrektora szkoły wraz z aktualną dokumentacją

uprawniającą do zwolnienia (załącznik nr 2)

– Na podstawie złożonej dokumentacji dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu. Zwolnienie

następuje z dniem złożenia powyższej dokumentacji. Nie są wydawane decyzje działające

wstecz.

– Rodzic bądź pełnoletni uczeń odbiera decyzję z sekretariatu szkoły.

– W dzienniku lekcyjnym wychowawca na podstawie przedstawionej decyzji dokonuje  wpisu

dotyczącego zwolnienia.

 

  1. Zmiana deklaracji uczestnictwa w zajęciach religii, wdż, w-f

– Uczeń w trakcie przyjęcia do szkoły składa deklarację uczestnictwa w zajęciach religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie

– W przypadku zmiany preferencji pełnoletni uczeń bądź prawny opiekun składa ponowną deklarację (załącznik nr 3) . Uczeń zostaje zwolniony bądź przypisany do zajęć zgodnie ze złożoną deklaracją z dniem jej dostarczenia do sekretariatu szkoły.

– W dzienniku lekcyjnym wychowawca dokonuje  wpisu na podstawie złożonej deklaracji .

INNE DOKUMENTY:

Regulamin systemu elektronicznej kontroli dostępu

Załącznik nr 1 do Regulaminu karty wejściowe

Regulamin realizacji praktyki zawodowej w formie projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Nr 28 w roku szkolnych 2020/2021

Formy oceniania- praca zdalna

egzaminy

Stomatolog w ZS28

Regulamin praktyk zawodowych

Statut-ZS28-27.10.2023

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin korzystania z telefonów

Program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Regulamin pracowni elektrycznej

Skip to content