Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

 

W wyniku przeprowadzonej procedury brokerskiej, jak co roku, konsorcjum brokerskie – Marsh i Supra Brokers informują, że na dobrowolne ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2023/2024, najkorzystniejszą ofertę złożyła InterRisk TU S.A.

Niniejszym przesyłamy i rekomendujemy ofertę InterRisk TU S.A. jako najkorzystniejszą.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci i młodzież z Waszych placówek oraz dzieci pracowników placówek oświatowo – wychowawczych m.st.Warszawy.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia i szczegółowego zapoznania się z dokumentacją prosimy:

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

NNW_Interrisk_2023_ulotka_a4_do_a5

OWU EDU PLUS 2023

TABELA USZCZERBKÓW 2023_2024 – WYCIĄG Z OWU

Skip to content