Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

Prezentowana oferta wyłoniona została w drodze postępowania brokerskiego przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Oferowane ubezpieczenie dedykowane jest dla uczniów uczęszczających do warszawskich szkół i przedszkoli. O przystąpieniu do Warszawskiego Programu NNW decyduje wyłącznie rodzic bądź opiekun dziecka. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU JEST DOBROWOLNE. Możecie Państwo wybrać dowolną firmę ubezpieczeniową.

Całość dokumentacji zawarta jest w załącznikach.

Dla wszystkich chętnych, którzy chcą przystąpić do Warszawskiego Programu NNW 2022/2023 mogą zrobić to bez udziału jednostki. Wystarczy tylko wejść na dedykowaną stronę www.nnw24.pl , wypełnić dane i opłacić składkę.

W załączonej ulotce dostępne są numery kontaktowe do ubezpieczyciela

Jednocześnie informujemy, że do dnia 15.11.2022 należy w sekretariacie uczniowskim przedstawić potwierdzenie ubezpieczenia ucznia. Jest ono konieczne ze względu na specyfikę zajęć szkolnych oraz praktyki zawodowe.

Załącznik – broszura informacyjna

 

Skip to content