Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne edycja 2021/2022 w ZS 28

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

edycja 2021/2022 w ZS 28

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych nasza szkoła dzięki staraniu Pana Piotra Ciurzyńskiego złożyła wniosek o dofinansowanie projektu mającego na celu interaktywne wpieranie procesu nauczania o ekologii. Z racji tego, iż szkoła ma profil elektryczny i teleinformatyczny wspomniany projekt dotyczył możliwości podjęcia działań mających poprawić efektywność zużycia energii elektrycznej poprzez właściwe zdiagnozowanie procesów zachodzących w sieci elektroenergetycznej w trakcie pracy odbiorników energii elektrycznej.

            Znajomość zagadnień teoretycznych niepopartych rzeczywistym doświadczeniem bywa niekiedy nieprzydatna. Dlatego też postanowiliśmy zrealizować w praktyce informację mogące w życiu codziennym lub w pracy zawodowej, w sposób proekologiczny przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii.

          Wypracowanie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie zużycia energii oraz uwrażliwienie, już na etapie edukacji na problemy właściwego użytkowania odbiorników energii, ma na celu wykreowanie w przyszłości świadomego i racjonalnego konsumenta.

          Oprócz działań proekologicznych ćwiczenie miało na celu zapoznanie uczestników programu oraz pogłębienie już posiadanej wiedzy z zakresu pomiarów ochronnych. Zwiększająca się liczba odbiorników energii, a za czym idzie zwiększony popyt na energię elektryczną wymaga wysokiej pewności zasilania połączonej z stałą wysoką jakością energii elektrycznej. Dzięki kontrolom instalacji można podnieść niezawodność zasilania poprzez wczesną eliminację potencjalnych uszkodzeń.

          Ważnym aspektem pomiarów ochronnych jest również bezpieczeństwo użytkowników. Z tego względu fundamentalnymi działaniami są okresowe i świadomie przeprowadzone badania infrastruktury elektrycznej. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, jaki otrzymała szkoła w ramach dofinansowania, można podjąć wszystkie te inicjatywy bez obaw.

          Zakupiony miernik MPI-540 polskiej firmy Sonel ze Świdnika, jednej z największych polskich firm produkujących przyrządy pomiarowe, to profesjonalne urządzenie pomiarowe. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-540 przeznaczony

jest do sprawdzania domowych i przemysłowych instalacji elektrycznych. Za pomocą przyrządu można wykonać pomiary, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji. Dodatkowo użytkownik ma możliwość rejestracji parametrów sieci elektrycznych znajdujących się na tych obiektach. Umożliwia to kontrolę jakości energii elektrycznej, oraz pomiar parametrów ochrony przeciwporażeniowej przy użyciu jednego uniwersalnego urządzenia. przeznaczone do kontroli bezpieczeństwa, stanu technicznego, parametrów oraz jakości sieci zasilających[1].

 

Warto przestawić parametry otrzymanego urządzenia. Charakteryzuję się ono między innymi możliwością:

 • rejestracji parametrów jakości energii elektrycznej 50/60 Hz w klasie S normy EN 61000-4-30:
  • napięcia L1, L2, L3 – wartości średnie w zakresie do 500 V,
  • prądy L1, L2, L3 – wartości średnie, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych),
  • częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz,
  • moc czynna (P), bierna (Q), pozorna (S),
  • współczynnik mocy (PF), cosφ,
  • harmoniczne (do 40-tej w napięciu i prądzie),
  • współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia.
 • Przyrządem MPI-540  można wykonać wszystkie pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  • impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD),
  • parametry wyłączników RCD,
  • rezystancja izolacji,
  • rezystancja uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywności gruntu),
  • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych,
  • natężenie oświetlenia,
  • test kolejności faz,
  • test kierunku obrotów silnika[2].

Posiadanie nowoczesnego sprzętu daje uczniom szeroki możliwości zapoznania się nowoczesną technologią oraz pozwala na lepsze przygotowanie się do wykonywania zawodu-znacznie podnosząc kompetencje zawodowe.

Miernik został już wielokrotnie wykorzystany do pomiarów instalacji elektrycznych
nie tylko w ramach projektu, ale także przy sprawdzeniu instalacji w modernizowanych salach lekcyjnych. Uczniowie bardzo chętnie wykonywali ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Aktywizacja młodych adeptów zawodu elektryka przy wykorzystaniu otrzymanego sprzętu jest o wiele efektywniejsza i łatwiejsza gdyż to co nowe nie musi zawsze budzić leku ale mobilizować do działania i poszerzania horyzontów zawodowych.

[1] https://www.sonel.pl/pl/produkt/miernik-wielofunkcyjny-sonel-mpi-540

[2] https://www.sonel.pl/pl/produkt/miernik-wielofunkcyjny-sonel-mpi-540

Skip to content