Organizacja pracy szkoły w czasie rekolekcji: 25 – 27.03.2019

Lekcje dla wszystkich klas odbywają się wg planu. Osoby, które zadeklarowały udział w rekolekcjach wychodzą o godz. 12.25 pod opieką wyznaczonych nauczycieli. Nauczyciele sprawdzają listę obecności. Po rekolekcjach, jeżeli klasa ma lekcje wg planu, uczniowie wracają na zajęcia: 25.03 – opiekun W. Stodulski klasy a, L. Tkacz klasy e Klasa 4a, 4e próbna matura pisemna … Czytaj dalejOrganizacja pracy szkoły w czasie rekolekcji: 25 – 27.03.2019

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego (część ustna) dla klas IV.

Dnia 18.03.2019r. (poniedziałek) odbędą się próbne egzaminy maturalne z języka polskiego (część ustna) dla klas IV. Egzaminy przeprowadzone zostaną w godzinach 7.45 – 13.10; informacje związane ze szczegółowym harmonogramem wejścia na egzamin poszczególnych uczniów uzyskać można u nauczyciela języka polskiego p. Krystyny Halladin. Jednocześnie informuję, że uczniowie, którzy w danym momencie nie uczestniczą w próbnym egzaminie zobowiązani są do obecności na lekcjach.