Kierunki kształcenia

Technikum Elektryczne Nr 2

Kierunki kształcenia:

  • Technik elektryk
  • Technik teleinformatyk

– zapewniamy uprawnienia SEP

– praktyki i staże w renomowanych przedsiębiorstwach branży elektrycznej i elektronicznej

TECHNIK ELEKTRYK

Chyba nie ma takiej gałęzi gospodarki, która byłaby w stanie funkcjonować i rozwijać się bez ich udziału. Technicy elektrycy, zajmują się m.in. projektowaniem, wykonywaniem     i montowaniem instalacji oraz podzespołów, czy też naprawą oraz konserwacją urządzeń oraz maszyn elektrycznych. Są odpowiedzialni za bezpieczne działanie instalacji elektrycznych w naszych domach i zakładach pracy, jak również za sprawne funkcjonowanie sieci trakcyjnych. Obecnie zarówno na polskim jak i europejskim rynku pracy jest znaczny niedobór pracowników tej specjalizacji, dlatego też niejednokrotnie zawód ten pojawia się w rankingach zawodów przyszłości na czołowych miejscach.

Ukończenie tego kierunku umożliwia: poznanie podstawowych zagadnień dotyczących prądu elektrycznego, uzyskanie umiejętności projektowania instalacji elektrycznych, dobierania układów zabezpieczeń oraz układów sterowania silnikami elektrycznymi. Technik Elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji oraz urządzeń elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia, a także naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Dodatkowo do zadań technika elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.

Wymagania: Elektryk powinien cechować się: umiejętnością analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów oraz umiejętnością pracy w zespole, a także być dyspozycyjny, spostrzegawczy, dokładny, odporny na warunki środowiska pracy. Po ukończeniu technikum absolwent uzyskuje dyplom technika, który daje mu możliwość wejścia na rynek pracy oraz po egzaminie maturalnym również prawo do kontynuacji ścieżki edukacyjnej na uczelniach wyższych. Istotnie jest posiadanie uprawnień SEP, których możliwość uzyskania zapewnia szkoła w trakcie edukacji. Ważną kwestią dla pracodawców jest doświadczenie, a te nasi uczniowie zdobywają podczas organizowanych przez  nas praktyk w renomowanych firmach. Niejednokrotnie nasi absolwenci przygodę na praktykach kończą zatrudnieniem.

Zatrudnienie:Absolwent ma szansę zatrudnienia w przedsiębiorstwach energetyki; przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne; zakładach usługowych; biurach projektowych; budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej.

Kwalifikacje w zawodzie:Uczniowie na chwilę obecną podchodzą do dwóch egzaminów z kwalifikacji:

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: : język polski, matematyka, fizyka, j. obcy (punktowana ocena wyższa).

Zawód elektryk – film ORE

Podstawaprogramowa kształcenia w zawodzie technik elektryk (po gimnazjum)

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody/technik-elektryk-311303.pdf

TECHNIK TELEINFORMATYK

Sam kierunek stanowi połączenie informatyki, elektroniki i telekomunikacji, a jego absolwent staje się ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych. Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie uważanym za perspektywiczny. Ukończenie tego kierunku umożliwia: świadczenie usług z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń, usług sieciowych oraz transmisję danych w sieciach. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej oraz cyfrowej, a także wiedzą szczegółową z zakresu przetwarzania sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych.

Wymagania:Technik teleinformatyk powinien posiadać umiejętności analitycznego myślenia, podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz samodzielności i chęci samodoskonalenia się. Bazą do kształcenia na tym kierunku są uzdolnienia informatyczne, matematyczne i techniczne.

Zatrudnienie:Absolwent ma szansę zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży telekomunikacyjnej i internetowej. Dodatkowo technik teleinformatyk ma szansę zatrudnienia w przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej; firmach montujących i sprzedających komputery; organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne; firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie   telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów   teleinformatycznych. Posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska administratora, montera, sprzedawcy lub serwisanta z zakresu sieci. Absolwent przygotowany jest również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacje w zawodzie:Uczniowie na chwilę obecną podchodzą do dwóch egzaminów z kwalifikacji:

EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych.

EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, j. obcy (punktowana ocena wyższa).

Zawód teleinformatyk– film ORE

Podstawaprogramowa kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk (po gimnazjum)

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody/technik-teleinformatyk-351103.pdf