ORGANIZACJA NAUCZANIA OD DNIA 19.10.2020

Zajęcia ogólnokształcące realizowane będą w formie zdalnej.

Zajęcia z przedmiotów zawodowych realizowane będą stacjonarnie.

1. Zajęcia w formie zdalnej realizowane będą w czasie rzeczywistym na meet.

2.  Na zajęciach sprawdzana będzie obecność. Uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z tematem w przypadku nieobecności na zajęciach.

3. Aby wziąć udział w zajęciach uczniowie logują się na classroom i łączą się o wyznaczonej w planie godzinie poprzez wygenerowany link na meet (za wyjątkiem religii i etyki – nauczyciele będą przygotowywali lekcje na classroom, należy w takim przypadku napisać przy konkretnej lekcji obecny w dniu, w którym przedmiot jest w planie oraz godzin wych – forma do ustalenia z wychowawcą)

4. Kody do zajęć zamieszczone są na stronie szkoły

5. Na classroom nauczyciele zobowiązani są do wpisania tematu, daty zajęć, obowiązującego zakresu materiału oraz źródeł dla uczniów nieobecnych.

6. Zajęcia odbywać się będą według zamieszczonego w dzienniku oraz na stronie szkoły planu lekcji.

7. W związku ze znaczną liczbą godzin zajęć prowadzonych zdalnie (w przypadku braku danego dnia okienek w planie dla uczniów) wskazane jest , aby spotkania na meecie trwały do 30 minut, celem organizacji przerw w pracy z komputerem.

8. Uczniowie zobowiązani są do ponownego zapoznania się z procedurą przejścia na nauczanie zdalne zamieszczoną na stronie szkoły w zakładce covid.

9. W czasie zajęć na terenie szkoły uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.

Skip to content