Pedagog

Kiedy warto pójść do pedagoga szkolnego?

Drogi Uczniu  – odwiedź nas jeśli:

 • potrzebujesz z kimś porozmawiać
 • masz trudności z porozumieniem się z rówieśnikami i osobami dorosłymi
 • czujesz się nierozumiany
 • masz problemy rodzinne
 • masz inny problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • zauważyłeś, że łamany jest regulamin szkoły lub prawa ucznia
 • masz problem z własną złością
 • jesteś z kimś w konflikcie, którego nie potrafisz rozwiązać
 • czujesz się przygnębiony, smutny, nic Cię nie cieszy
 • czujesz się samotny
 • masz trudności w nauce
 • wiesz o zdarzeniach pobicia, wymuszania, przemocy, używania środków psychoaktywnych

Drogi Rodzicu  – odwiedź nas jeśli:

 • chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych wzajemnych relacjach,
 • potrzebujesz wsparcia aby poradzić sobie z problemami w rodzinie
 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • wiesz, że Twoje dziecko czuje się w klasie/szkole źle, nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników
 • interesują Cię wyniki w nauce oraz funkcjonowanie szkolne Twojego dziecka
 • masz dziecko z trudnościami w nauce, niepełnosprawne lub zagrożone niedostosowaniem społecznym
 • wiesz o zdarzeniach pobicia, wymuszania, przemocy, używania środków psychoaktywnych
 • przewidujesz, że dziecko może mieć problemy w szkole związane ze zdrowiem, nadpobudliwością, depresyjnością, wysokim poziomem lęku, agresywnością lub inne
 • Twoje dziecko:
  • ma obniżoną motywację do nauki, opuszcza zajęcia szkolne
  • bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się
  • ma trudności w radzeniu sobie z emocjami – bywa agresywne, wybuchowe lub izoluje się
  • ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych;