Grono Pedagogiczne

 1 Baran Karol wychowanie fizyczne
 2 Bogdalin Grzegorz filozofia, etyka, przedsiębiorczość
 3 Buszka Marzena informatyka
 4 Chądzyński Andrzej przedmioty zawodowe teleinformatyczne
 5 Chruśliński Sławomir przedmioty zawodowe elektryczne
 6 Ciurzyński Piotr przedmioty zawodowe elektryczne
 7 Czapiga Bogdan przedmioty zawodowe elektryczne
 8 Czorniej Józef język polski
 9 Drężek- Krajewska Monika biologia
 10 Dębiński Łukasz przedmioty zawodowe teleinformatyczne
 11 Fertała Monika język niemiecki
 12 Firmowska Jolanta język polski, biblioteka
 13 Gnyś Janina fizyka
 14 Górecki Robert przedmioty zawodowe elektryczne
 15 Górski Roman historia, wos, EDB
 16 Grabowski Łukasz język angielski
 17 Grunwald Hanna geografia
 18 Kończyk Alicja chemia
 19 Kowalczyk Mariusz przedmioty zawodowe teleinformatyczne
 20 Kwiecień Dariusz religia
 21 Leszko Walerian etyka, EiE
 22 Ołdak Katarzyna pedagog
 23 Pietroński Alfred przedmioty zawodowe elektryczne
 24 Sikora Stefania matematyka
 25 Skarżyński Piotr wychowanie fizyczne
 26 Stankiewicz Magdalena  pedagog
 27 Tkacz Luiza język polski
 28 Tyczyński Krzysztof nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
 29 Wodzińska Anna język angielski
 30 Wolny Grzegorz przedmioty zawodowe teleinformatyczne
 31 Wróbel Ewa matematyka
 32 Zdanowicz Paweł przedmioty zawodowe teleinformatyczne
 33 Makara Tadeusz przedmioty zawodowe teleinformatyczne
 34 Kratiuk Grzegorz przedmioty zawodowe teleinformatyczne

 

Skip to content