Kursy Kwalifikacyjne

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Szczegółowy harmonogram egzaminów zawodowych został załączony na classroomie.

Kurs kwalifikacyjny EE.05 w dniach 21-22.11 odbędzie się stacjonarnie
Rozpoczęcie o godz. 8:00.

Kurs na uprawnienia SEP.

W dniach 03 i 04 października odbędzie się  kurs na uprawnienia SEP do 1kV.

Kurs rozpoczyna się o godzinie 8.00.

Na egzamin proszę przynieść potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 260 zł.

Kurs dotyczy klas czwartych i kkz.

OFERTA PRACY

Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w formie stacjonarnej zostaje zawieszony do odwołania

Część teoretyczną uczestnicy kursu mogą realizować na platformie classroom.

Login i hasło do platformy oraz kod zajęć uczestnicy otrzymali na podane w dokumentacji adresy mailowe.

W dniu 18.04.2020 o godz. 10.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie na platformie. W przypadku trudności  prosimy o kontakt mailowy na adres zs28@zs28.waw.pl

ROZPOCZĘCIE KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI EE 5 TECHNIK ELEKTRYK

ODBĘDZIE SIĘ 21.09.2019r. GODZ.8.00 3 PIĘTRO S.334

Plan Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego EE.05 2019/2020

Plan kursu do pobrania

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły pok.8A  pon-piątek  9.00-15.00

– druk podania do wypisania w sekretariacie

– xero ostatniego świadectwa

– po rozpoczęciu kursu należy pobrać skierowanie na badania o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonania zawodu  elektryk

Zajęcia  z każdej kwalifikacji kończą się egzaminem wewnętrznym. Po zdaniu egzaminów kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu danej kwalifikacji, na podstawie którego  może przystąpić do egzaminu zewnętrznego (OKE). Po  zdanych egzaminach zewnętrznych kursant otrzymuje Dyplom Technika Elektryka ( warunkiem jest posiadanie średniego wykształcenia).

KURS JEST BEZPŁATNY !

Skip to content