Władze Szkoły

Katarzyna Ołdak

          p.o. dyrektora ZS28

Alfred Pietroński

          Kierownik Kształcenia Zawodowego