Terminy Wywiadówek

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

Zebrania będą odbywały się w formie online o godz. 18.00 . W przypadku zmiany formy zebrań informacja zostanie umieszczona w dzienniku elektronicznym Vulcan

9.09.2020 –rodzice klas I – zebranie stacjonarne

21.10.2020 – zebranie z rodzicami

18.11.2020 – przewidywane oceny śródroczne dla klas IV

16.12.2020 – klasyfikacja śródroczna klas IV, przewidywane oceny śródroczne klas I-III

3.02.2021- informacja o ocenach śródrocznych klas I-III

17.03.2021 – przewidywane oceny końcowo roczne w klasach IV

21.04.2021 – klasyfikacja końcowo roczna klas IV

19.05.2021 – przewidywane oceny końcowo roczne w klasach I-III

16.06.2021 – informacja o ocenach końcowo rocznych w klasach I-III

Skip to content