Terminy Wywiadówek

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

Pierwsze zebranie z rodzicami odbędzie się stacjonarnie w dniu

15.09.2021

o godz. 17.00 –klasy I – aula

godz. 18.00 – klasy II – IV

klasa IIa – sala nr 19

klasa IIe – sala nr 315

klasa IIIa – sala nr 6

klasa IIIe – sala nr 317

klasa IIIa5 – sala 236

klasa IIIe5 – sala nr 319

klasa  IV ae – studio

Forma kolejnych zebrań zostanie uwarunkowana będzie sytuacją epidemiologiczną oraz zostanie omówiona z wychowawcami na pierwszym zebraniu.

Zebrania będą odbywały się o godzinie 18.00

20.10.2021zebranie z rodzicami

24.11.2021 – przewidywane oceny śródroczne dla klas IV

15.12.2021 – klasyfikacja śródroczna klas IV, przewidywane oceny śródroczne klas I-III

19.01.2022– informacja o ocenach śródrocznych klas I-III

23.02.2022 – zebranie z rodzicami

23.03.2022 – przewidywane oceny końcowo roczne w klasach IV

20.04.2022 – klasyfikacja końcowo roczna klas IV, przewidywane oceny końcowo roczne w klasach III, praktyki zawodowe w klasach III

25.05.2021 – przewidywane oceny końcowo roczne w klasach I-II

Skip to content