Samorząd Uczniowski

Samorząd Zespołu Szkół nr 28

Przewodniczący : Adrian Elwich
Zastępcy : Jan Seremak
                  Krzysztof Szewczyk