Pracownicy

Informujemy, ze zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych osoby uprawnione (w tym pracownicy i emeryci) mogą uzyskać zapomogi i świadczenia finansowe wg poniższej informacji:

1. Świadczeń urlopowych określonych w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela, którego wysokość uzależniona jest od wymiaru i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym.

2. Dofinansowanie wypoczynku osób uprawnionych corocznie przydzielane przez Komisję Socjalną do połowy czerwca bieżącego roku. Jeśli w ZS 28 pracują oboje rodzice, każdy z nich ma prawo otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dziecka.

3.Zapomóg (przyznawanych w wypadkach losowych m.in.: utraty mienia, klęski żywiołowej, wypadku, kradzieży, śmierci współmałżonka, rodzica, teściów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym, opiekuna, , itp.

4 Zapomóg bytowych (w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i finansowej osoby uprawnionej)

5.Działalności kulturalno-rekreacyjno – wypoczynkowej; wycieczki pracownicze :

a)jednodniowe (od 80% – 100% poniesionych kosztów zakładanego zwrotu)

b) wielodniowe (od 60 % – 90% poniesionych kosztów zakładanego zwrotu)

6.Zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe

Do dnia 21.12.2018r w godz. 8.00 –16.00 można składać wnioski w ZS 28 ( sekretariat pok.8A) o zapomogę socjalną.

Wnioski Funduszu Świadczeń Zdrowotnych:

DRUK WNIOSKU – Załącznik do Uchwały nr 69 z 19.02.2019 r

Uchwała Nr 69 z 19.02.2019 r – zmiana druku wniosku