Podręczniki

Szkolny wykaz podręczników do klasy I1. Język polski – “Ponad słowami” – wyd. Nowa era
2. Język angielski  – “New Matura Explorer elementary” – wyd. Nowa era
3. Język niemiecki – “Welltour 1” – wyd. Nowa Era
4. Historia – “Odkrywamy na nowo. Cz. 1 i 2” – B. Burda – wyd. Operon
5. WOS – “Wiedza o społeczeństwie”  – Z. Smutek – wyd. Operon
6. Geografia – “Oblicza geografii” – wyd. Nowa Era
7. Matematyka – “Matematyka w otaczającym nas świecie. Cz. 1 – zakres podstawowy i rozszerzony” – A. Cewe – wyd. Podkowa
8. Biologia – “Biologia na czasie” – wyd. Nowa Era
9. Podstawy przedsiębiorczości –  “Krok w przedsiębiorczość” – wyd. Nowa Era
10. WOK – “Spotkanie z kulturą” – wyd. Nowa Era
11. Edukacja dla bezpieczeństwa – “Żyję i działam bezpiecznie” – J. Słoma –  wyd. Nowa Era
12. Chemia – “To jest chemia” – wyd. Nowa Era
13. Fizyka – “Odkryć fizykę dla klasy I” – wyd. Nowa Era
14. Informatyka – “Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” – Jarosław Skłodowski – wyd. Helion
15.  Systemy Komputerowe –
“Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” – Barbara Halska, Paweł Bensel –  wyd. Helion”Urządzenia techniki komputerowej” – T. Kowalski –  wyd. Helion
16.  TDiPS – O sygnałach bez całek – C. Frąc – Wyd. Radmor
17. WPEiE – “Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków. Cz. 1 i 2” – A. Chochowski – wyd. WSIP
“Pracownia elektryczna” – M. Pilawski – wyd. WSIP

do klasy II1. Język polski –  “Ponad słowami” – wyd. Nowa era
2. Język angielski  – “New Matura Explorer elementary” – wyd. Nowa era
3. Język niemiecki – “Welltour”  – wyd. Nowa Era
4. Historia  i społeczeństwo – “Ojczysty Panteon i ojczyste spory” – M. Markowicz – wyd. Nowa Era
5. Matematyka –”Matematyka w otaczającym nas świecie. Cz. 1 – zakres podstawowy i rozszerzony” – A. Cewe – wyd. Podkowa
“Matematyka w otaczającym nas świecie. Cz. 2 – zakres podstawowy i rozszerzony” – A. Cewe –  wyd. Podkowa
6. Fizyka – “Odkryć fizykę dla klasy II” – wyd. Nowa Era
7. Informatyka Rozszerzona – “Informatyka Europejczyka. Zakres rozszerzony. Cz. 1” – G. Zawadzka – wyd. Helion
“Informatyka Europejczyka. Zakres rozszerzony. Cz. 2” – D. Korman – wyd. Helion
8. Systemy Komputerowe –
“Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” – Barbara Halska, Paweł Bensel – wyd. Helion”Systemy i sieci komputerowe” – P. Bensel – wyd. Helion
9. TDiPS – “O sygnałach bez całek” – C. Frąc – wyd. Radmor
10. DGTE – “Prowadzenie działalności gospodarczej” – Teresa Gorzelany, Wiesław Aue – wyd. WSiP
“Krok w przedsiębiorczość”  – Zbigniew Makieła – wyd. Nowe Era 
11. WPEiE – “Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków. Cz. 1 i 2” – A. Chochowski – wyd. WSIP
“Pracownia elektryczna” – M. Pilawski – wyd. WSIP
12. MMiUE – “Maszyny elektryczne” – E. Goźlińska – wyd. WSIP
“Aparaty i urządzenia elektryczne” – W. Kotlarski – wyd. WSIP

do klasy III1. Język polski – “Ponad słowami. Zakres podstawowy i rozszerzony” – M. Chmiel, A. Równy, itd – wyd. Nowa Era
2. Język angielski –  “New Matura Explorer elementary” – wyd. Nowa era
4. Język niemiecki – “Welltour”  – wyd. Nowa Era
5. Matematyka – “Matematyka w otaczającym nas świecie. Cz. 2 – zakres podstawowy i rozszerzony” – A. Cewe –  wyd. Podkowa
“Matematyka w otaczającym nas świecie. Cz. 3 – – zakres podstawowy i rozszerzony” – A. Cewe –  wyd. Podkowa
6. Informatyka Rozszerzona – “Informatyka Europejczyka. Zakres rozszerzony cz. 2” – D. Korman – wyd. Helion
„Informatyka Europejczyka. Zagadnienia maturalne z informatyki” – Danuta Mendrala, Tomasz Francuz, Marcin Szeliga – wyd. Helion
7. SiS teletransmisyjne – “Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” – Barbara Halska, Paweł Bensel – wyd. Helion
8. OMUiIE – “Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych” – M. Tokarz – wyd. WSIP (E24.1)
“Eksploatacja instalacji elektrycznych” – M. Tokarz – wyd. WSIP (E24.2)