Kursy Kwalifikacyjne

Plan Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego E.07 2018/2019

plan kursu do pobrania

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W ZAWODZIE –  TECHNIK ELEKTRYK

E.7 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznej

E.24 – Eksploatacja maszyn ,urządzeń i instalacji elektrycznych

Czas trwania kursu :

 E.7 1 rok,  E.8 i E.24 1,5 roku

Aktualnie prowadzimy rekrutację na  KURS E.8 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć – 16.02.2019r.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły pok.8A  pon-piątek  8.00-16.00

– druk podania do wypisania w sekretariacie

– xero ostatniego świadectwa

– po rozpoczęciu kursu należy pobrać skierowanie na badania o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonania zawodu  elektryk

Zajęcia  z każdej kwalifikacji kończą się egzaminem wewnętrznym. Po zdaniu egzaminów kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu danej kwalifikacji, na podstawie którego  może przystąpić do egzaminu zewnętrznego (OKE). Po  zdanych egzaminach zewnętrznych  (E.7,E.8,E.24 ) kursant otrzymuje Dyplom Technika Elektryka ( warunkiem jest posiadanie średniego wykształcenia).

KURS JEST BEZPŁATNY !