Egzaminy Zawodowe

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W SESJI ZIMOWEJ 2019r.

egzaminy zawodowe w sesji zimowej 2019 – do pobrania

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

WAŻNE TERMINY!!!

do 12.02.2019 – składanie deklaracji przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2019 (E.8, E.15- sesja programowa)

22.03.2019 – odbiór wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji zimowej (styczeń – luty 2019)

25.03 – 26.03.2019 – składanie deklaracji przystąpienia do egzaminów w terminie poprawkowym dla osób, które nie uzyskały pozytywnego wyniku z egzaminów w sesji zimowej (styczeń – luty 2019)