Egzaminy Maturalne

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego, który odbywać się będzie w dniach 23.08 – 24.08.2021r.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu należy złożyć osobiście do dnia 12.07.2021 w sekretariacie szkoły.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym


MATURA – informacje techniczne

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia na maturze

Wytyczne do matura

Aktualny harmonogram egzaminów

Aktualne informację dotyczące Egzaminów Maturalnych oraz komunikaty dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej znaleźć można na poniższej stronie:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Skip to content