Egzaminy Maturalne

Komunikat dyrektoraCentralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowychsposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego wroku szkolnymKomunikat dyrektoraCentralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowychsposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego wroku szkolnymKomunikat dyrektoraCentralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowychsposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego wroku szkolnymKomunikat dyrektoraCentralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowychsposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego wroku szkolnym

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Komunikat dyrektoraCentralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawieharmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego orazegzaminu maturalnego w 2019 roku

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf

Komunikat dyrektoraCentralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów iprzyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminieósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminiematuralnym w 2019 roku

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf