Warsztaty „Nastolatek w samorządzie”

W dniach 10.10.2019 oraz 11.10.2019r. w Sali 315 odbędą się warsztaty dla uczniów klas pierwszych organizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej według harmonogramu zamieszczonego w dzienniku. Obecność uczniów obowiązkowa. Proszę o dostarczenie przez uczniów oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, co umożliwi przesłanie uczniom materiałów z warsztatów.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dnia 18.09.2019 odbędą się zebrania z rodzicami wg poniższego harmonogramu

  1. Rodziców klas pierwszych zapraszamy na godz. 17.30 do auli (I piętro)
  2. Zebrania rodziców z wychowawcami zaczynają się o godz. 18.00 w następujących salach
klasa wychowawca sala
1a (po gimnazjum) Stefania Sikora 19 (parter)
1e (po gimnazjum) Luiza Tkacz Aula x (I piętro)
1a5 (po sp) Monika Fertała 315 (III piętro)
1e5 (po sp) Rafał Zdrodowski 319 (III piętro)
2a Roman Górski Aula (I piętro)
2e Piotr Skarżyński 226 (II piętro)
3a+3e Alfred Pietroński Studio (334) III piętro
4a+4e Łukasz Grabowski 317 (III piętro)