KURS SEP na uprawnienia do 1 kV

Uczestnicy kursu muszą być pełnoletni. Kurs skierowany jest do klas III.

Koszt kursu: 150 zł

Termin kursu: marzec 2022

Koszt egzamin: 10% najniższej krajowej brutto w dniu egzaminu

Zgłoszenia: Alfred Pietroński, styczeń 2022

Miejsce: ZS Nr 28

Realizator kursu: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Warszawski.

Za kurs i egzamin zostaną wystawione faktury.

Skip to content