Akcja ” OFF”

w Zespole Szkół Nr 28 w Warszawie w dniu 1.06.2021 r.

Szanowni Państwo !

W dniu 1 czerwca 2021 r. w ramach akcji ” OFF” organizujemy na obiektach sportowych naszej szkoły i ZSLiE  piknik sportowo – naukowy.  Akcja ” OFF” związana jest
z wyłączeniem w tym dniu telefonów komórkowych. W ramach tej akcji, której inicjatorami są władze stolicy , chcemy przeciwdziałać problemom uzależnienia od Internetu ,
gier komputerowych , czy też portali społecznościowych.

W dniu 1.06.2021 r. odbędą sie tylko cztery godziny zajęć, już według nowego planu.
O godzinie 11.30   pod opieką wychowawców wszyscy udajemy się na punkt zbiórki, który znajduje sie na bocznym boisku ZSLiE.  Odbędzie się na nim turniej piłkarski oraz inne konkursy sportowo- rekreacyjne, za które odpowiada zespół nauczycieli z wychowania fizycznego.  Z kolei nauczyciele z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przygotują dla uczniów pytania i quizy z wybranych dziedzin wiedzy. Z uwagi na rekreacyjny charakter tego przedsięwzięcia przygotowując pytania, proszę wykazać się pomysłowością i refleksem. Stanowiska edukacyjne dla nauczycieli będą przygotowane za płytą boiska, w okolicach drzew.

W piątek  28 05.2021 r. i w poniedziałek  31.05 2021 r. wychowawcy klas otrzymają
od organizatora karty ucznia, do wpisywania ocen oraz bon na owoce zakupione przez Radę Rodziców. Każdy uczestnik pikniku otrzyma jabłko i gruszkę.

Dla zwycięzców w poszczególnych konkurencjach przewidziane są dyplomy i skromne nagrody.

Gdyby jednak warunki pogodowe uniemożliwiły realizację powyższych zamierzeń
na świeżym powietrzu, to wówczas akcja ” OFF” zostanie przeniesiona na teren szkoły.

Wówczas nauczyciele zawodu: technik elektryk spotkają się z młodzieżą w auli ” X „i w sali 334 ( tzw. studio), a nauczyciele zawodu: technik teleinformatyk w sali: 319 i 236.

Nauczyciele z przedmiotów ogólnokształcących w dużej auli.

O bardziej szczegółowych zadaniach organizator akcji poinformuje drogą e-mailową wszystkich wychowawców.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego spędzenia Międzynarodowego Dnia Dziecka w naszej szkole , który w tym roku obchodzimy pod hasłem
Akcja  „OFF”

Skip to content