INFORMACJA DO PLANU LEKCJI obowiązującego od 30.11.2020

Klasa 1a

Czwartek  – cały stacjonarnie

Klasa 1e

Środa – Pracownia Urządzeń teleinformatycznych – stacjonarnie

Klasa 2a

Piątek – MmiUE oraz MIE – stacjonarnie

Klasa 2e

Czwartek – Pomiary EiE, KIPSISt – stacjonarnie

Piątek – KieUrz – stacjonarnie

Klasa 2a5

Wtorek – cały  stacjonarnie

Klasa 2e5

Środa – IiKSOiUSL – stacjonarnie

Klasa 3a

Środa – cała stacjonarnie

Klasa 3e

 Środa –  cała stacjonarnie

Klasa 4a

Poniedziałek – cały stacjonarnie

Piątek – cały stacjonarnie

Klasa 4e

ETYKA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA 10 LEKCJI W PIĄTEK

Piątek –  cały stacjonarnie