BIBLIOTEKA

Szanowni uczniowie zwrot książek do biblioteki odbędzie się według harmonogramu:

1.06.2020 godz. 8.00 – 11.00         13 .00 – 14.00 1a
2.06.2020 godz. 8.00 – 14.00 1e
3.06.2020 godz. 8.40 – 14.00 1a5
4.06.2020 godz. 8.00 – 14.00 1e5
5.06.2020 godz. 8.00 – 14.00 2a, 2e

Uczniowie klasy 3ae – oddają książki w trakcie konsultacji

W tych dniach można również opróżnić szafki szkolne z pozostawionych rzeczy.

Uczniowie będą mogli także oddać książki w dniu odbioru świadectw ukończenia szkoły.

Procedura odbioru świadectw zostanie podana w późniejszym terminie.