MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO – 21 LUTEGO

Zapraszamy uczniów Technikum Elektrycznego nr 2 im. Synów Pułku
w Warszawie do udziału w konkursie językowym, który organizowany jest
w naszej szkole z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
obchodzonego na całym świecie 21 lutego.
Konkurs dotyczy związków frazeologicznych i odbędzie się 10 marca.
Dla najlepszych uczniów przewidziano nagrody.
Zgłoszenia do 25 lutego do nauczyciela bibliotekarza – Jolanty Firmowskiej