Warsztaty „Nastolatek w samorządzie”

W dniach 10.10.2019 oraz 11.10.2019r. w Sali 315 odbędą się warsztaty dla uczniów klas pierwszych organizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej według harmonogramu zamieszczonego w dzienniku.

Obecność uczniów obowiązkowa.

Proszę o dostarczenie przez uczniów oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, co umożliwi przesłanie uczniom materiałów z warsztatów.