Terminy części pisemnej egzaminów poprawkowych

Fizyka 26.08.2019 godz. 10.00

J. polski 27.08.2019 godz. 10.00

Podstawy komutacji cyfrowej  27.08.2019 godz. 10.00

UWAGA ZMIANA TERMINU – Matematyka  26.08.2019r. godz.10.00 

Transmisja danych i przetwarzanie sygnałów 27.08.2019 godz. 10.00

J. angielski 27.08.2019 godz. 10.00

Część ustna odbywa się po części pisemnej w kolejnościustalonej przez komisję egzaminacyjną