Organizacja dnia 17.04.2019

Dzień 17.04.2019 (środa) w ZS28 przebiega wg poniższego harmonogramu:

1) do 4 godz. lekcyjnej – zajęcia zgodnie z planem

2) 5 godz. lekcyjna – klasowe spotkania wielkanocne

3) 12.05 – szkolne uroczystości na auli

4) 13.00 – spotkanie wielkanocne dla nauczycieli