Organizacja pracy szkoły w czasie rekolekcji: 25 – 27.03.2019

Lekcje dla wszystkich klas odbywają się wg planu.

Osoby, które zadeklarowały udział w rekolekcjach wychodzą o godz. 12.25 pod opieką wyznaczonych nauczycieli. Nauczyciele sprawdzają listę obecności. Po rekolekcjach, jeżeli klasa ma lekcje wg planu, uczniowie wracają na zajęcia:

25.03 – opiekun W. Stodulski klasy a, L. Tkacz klasy e

Klasa 4a, 4e próbna matura pisemna z języka polskiego (osoby, które zdają maturę, reszta  lekcje zgodnie z planem)  –  1,2,3 godzina lekcyjna , sala nr 319

26.03 – opiekun A. Pietroński klasy a, M. Stankiewicz klasy e

Klasa Ia wychodzi do Filharmonii godz. 8.30 (1 lekcja wg planu), opieka L. Tkacz, R. Górski – po wycieczce uczniowie,   wracają do szkoły na 6 lekcję

Klasa Ie wychodzi do Filharmonii godz. 10.25, opieka L. Tkacz, P. Skarżyński (po wycieczce uczniowie, którzy zdeklarowali chęć udziału w rekolekcjach idą do kościoła, pozostali wracają do szkoły na 7 lekcję)

 27.03 – opiekun W. Stodulski klasy a, R. Górski klasy e