Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego (część ustna) dla klas IV.

Dnia 8.03.2019r. (piątek) w ZS nr 28 w Warszawie odbędą się próbne egzaminy maturalne z języka angielskiego (część ustna) dla klas IV. Egzaminy będą odbywać się w godzinach 9:30 – 15:30; wiadomości związane ze szczegółowym harmonogramem wejść uzyskać można u nauczyciela języka angielskiego p. Łukasz Grabowskiego.