Piknik integracyjny

Szanowni Państwo !

w Zespole Szkół Nr 28 w Warszawie w dniu 8.09.2021 r.

organizujemy integracyjny piknik sportowo – naukowy.

W tym dniu  odbędzie się tylko pięć godzin zajęć, już według nowego planu.
O godzinie 12.05   pod opieką wychowawców wszyscy udajemy się na punkt zbiórki, który znajduje sie na bocznym boisku ZSEIL.  Zaplanowaliśmy zawody sportowe, konkursy wiedzy.

Nauczyciele z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przygotują dla uczniów pytania i quizy z wybranych dziedzin wiedzy. Będzie można zdobyć nie tylko symboliczne nagrody, ale również dobre oceny. Stanowiska edukacyjne dla nauczycieli będą przygotowane za płytą boiska, w okolicach drzew.

Każdy uczeń otrzyma od wychowawcy karty do wpisywania uzyskanych ocen oraz bon na owoce zakupione przez Radę Rodziców.

Gdyby jednak warunki pogodowe uniemożliwiły realizację powyższych zamierzeń realizacja kolejnych zajęć lekcyjnych będzie odbywała się według planu lekcji

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

Skip to content