MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM

W dniu 5 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury „ŚWIT „z inicjatywy Warszawskiej Rady Seniorów oraz Urzędu m.st. Warszawy  DYREKCJA naszej szkoły ,z grupą uczniów  została zaproszona na uroczysta galę konkursu :  ”  MIEJSCE PRZYJAZNE  SENIOROM 2019 – 2021 . ” Jako jedyna szkoła w Warszawie otrzymaliśmy taki certyfikat. W uzasadnieniu przyznania SZKOLE tego wyróżnienia wzięto pod uwagę między innymi : udział młodzieży naszej placówki  w cyklicznych dyskotekach między pokoleniowych, imprezach o charakterze patriotycznym z udziałem seniorów,gromadzenie dokumentów archiwalnych, pomoc w obsłudze i naprawie sprzętu komputerowego,  telefonów komórkowych.Ponadto na terenie naszej szkoły w późnych godzinach popołudniowych  odbywa się cyklicznie  kurs komputerowy dla seniorów z Żoliborza .Kapituła tego konkursu widząc ewidentne działania  naszej SZKOŁY na rzecz seniorów przyznała nam to bardzo zaszczytne wyróżnienie.

Skip to content